Apgyvendinimo Tvarka

 

kambarys2.jpgSeneliai priimami  iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų.
“VšĮ "Senelių rojus" namų administracija su kiekvienu senelių namų gyventoju arba jam atstovaujančiu asmeniu pasirašo sutartį, kurioje abi šalys susitaria dėl pagrindinių įsipareigojimų viena kitos atžvilgiu bei šių įsipareigojimų vykdymo laiku. Norėdami patekti į mūsų globos  namus turite  pateikti:

  1. Gydytojos siuntimą F-27 su išsamiu ligos aprašymu,  tyrimais ne senesniais kaip 1 mėn., specialistų konsultacijomis ir paskirtu gydymu.
  2. Asmens dokumentus, pensininko, invalidumo pažymėjimus.
  3. Slaugos pašalpos paskyrimo dokumentus.


Pateikus prašymą ir dokumentus suderinama guldymo į globos namus data ir trukmė. Dokumentus pateikia patys pacientai ar jų artimieji, rajono, miesto savivaldybių, gydymo įstaigų socialiniai darbuotojai.

Rojaus senelių namų gyventojas pateikęs raštišką prašymą, gali išvykti iš senelių namų nuolat gyventi savarankiškai.  Rojaus senelių namų gyventojui, išvykstančiam iš senelių namų nuolat gyventi savarankiškai, išduodami dokumentai, asmeniniai daiktai ir vertybės, saugotos senenlių namuose.

Senelių namų gyventojui savavališkai išvykus iš senenlų namų, administracija nedelsdama apie tai praneša rajono policijos komisariatui bei giminaičiams.
Mirus senelių namų gyventojui, jis laidojamas artimųjų, o jų nesant - senelių namų administracijos pastangomis, iš gautų valstybės išmokų mirties atveju