Ansamblis "Berželis"

Š.m birželio 16 dieną mūsų globos namus aplankė ansamblis "Berželis". Norim padėkoti, už gražias dainas, gera nuotaika, už šiluma, šypsenas, už nuoširdų ir šilta bendravimą.

IMG_0044 IMG_0051 IMG_0064

IMG_0071 IMG_0084 IMG_0080 IMG_0081

 

Kauno M.K.Čiurlionio LIONS klubas

Š.m birželio 11 dieną mūsų senelių namus aplankė Kauno M.K.Čiurlionio LIONS klubas mažieji keturkojai. Norime padėkoti už šuniukų draugiškuma, jų šiluma ir už jų suteiktas geras emocijas.

P6110126 P6110127 P6110138 P6110139 P6110148 P6110152 P6110162 P6110198 P6110216

 

Licencija socialinei globai teikti

2014 m. gegužės 26 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyko licencijų įteikimas socialinei globai teikti. Viešoji įstaiga "Senelių rojus" 2014 m. gegužės 26 dieną gavo licenciją socialinei globai teikti.

lic26 teikimas

 

IASP Licencija

2014 m. gegužės 16 d. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos išdavė Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją VŠĮ "Senelių rojus" verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti slaugos paslaugas

lic16

 

KALĖDINIS KONCERTAS

2013 m. Gruodžio 19 d. prieš didžiąsias metų šventes globos namuose buvo suorganizuotas šventinis ir kalėdinis koncertas. Norime pasidžiaugti, kad ne pirmą kartą svečiuose buvo Kriščioniškasis gerosios naujiemos choras, kuris atliko šiltas, šventas dainas. Dėkojame visiems choro dalyviams, kurie atvyki ir sudalyvavo šiame koncerte. Buvo labai gera, šilta ir nuoširdu.

Kaledinis_koncertas_9 Kaledinis_koncertas_1 Kaledinis_koncertas_2

Kaledinis_koncertas_12

 

ŠV. MIŠIOS

2013 m gruodžio 12 d. senelių globos namuose buvo laikomos Šv. Mišios. Visų gyventojų vardu dėkojame Aukštosios Panemunės ŠVč. Mergelės Marijos Vardo parapijos klebonui kan. D.  Brogiui, vikarui kun. A.Jakušovui ir vargonininkui. Tai Dievo tarnai, kurie atvyko į globos namus, išklausė išpažinčių, palaimino visus ir pravedė  Šv. Mišias.

Misios Misios_1 Misios_2

 

TARPTAUTINĖS LABDAROS DIENOS PAMINĖJIMO RENGINYS VšĮ „SENELIŲ ROJUS“ GLOBOS NAMUOSE

Rugsėjo 5 – ąją dieną VŠĮ „Senelių rojus" globos namuose vyko tarptautinės labdaros dienos paminėjimo renginys.

IMG_0109 IMG_0142

Norėtume padėkoti šio renginio iniciatoriams – Kauno Savivaldybės vaikų globos namamų direktorei Elenai Trimonienei ir šių namų vaikų auklėtiniams, kurie dalyvavo renginyje, surengė vaikų pasirodymą senelių globos gyventojams, atvežė didelią vaikų rankdarbių parodą bei padovanojo seneliams šiltų spalvų gėles ir vaikų rankdarbius.

IMG_0105 IMG_0121 IMG_0120

Šiame renginyje taip pat dalyvavo seserys -Viktorija ir Elizabet Matz, kurios šio renginio metu atliko muzikinius kūrinius ir taip sušildė senelių globos namų gyventojų širdis. Labdaros renginyje taip pat puikavosi ir Viktorijos Matz piešinių paroda.

IMG_0116 IMG_0108

Tai pat reiškiame padėką už surengtą muzikinį pasirodymą Kristinai Lazdauskaitei, kurios muzika ne tik sušildė, bet ir suvirpino visų širdis.

IMG_0127

 

Renginys „Kartų portretai“

2012 m. skelbiami Kartų solidarumo metais, todėl šia proga lapkričio 15 d. Vaišvydavos senelių namuose „Senelių Rojus" buvo organizuojamas renginys „Kartų portretai" . Šį renginį organizavo Vytauto Didžiojo Universiteto menotyros programos IV kurso studentai , kurių tikslas buvo suartinti pasirinktų senelių namų gyventojus su nedidele Kauno miesto jaunimo grupele, kuri aktyviai domisi menu.

Be to, senelių namus papuošė daugybė Panevėžio K. Paltaroko gimnazijos vaikų piešinių. Vaikai kartų solidarumą įsivaizdavo kaip džiaugsmingą buvimą kartu, tad savo darbuose vaizdavo laimingus, spalvingus skirtingo amžiaus žmones. Vakare dalyvavo ir senolių šaržus piešė A. Matusevičius.

VDU studentai į projektą sukvietė šokio, muzikos, poezijos, dailės ir teatro atstovus. Projekte dalyvavo šokių studijos „Santaka" šokėjos D. Minkevičiūtė ir D. Karalevičiūtė, kurios dovanojo salsos ir rumbos šokį. Muzikos tą vakarą skambėjo ypač daug! . Iš Panevėžio miesto atvyko saksofonistas Jonas Sikorskis, kuris jautria melodija virpino susirinkusių širdis. Mindaugas Ansevičius, Kauno lėlių teatro aktorius, džiugino savo kūrybos dainomis ir gitaros skambesiu. Dainos buvo kupinos jausmo, gyvenimiško paprastumo, susikaupimo, bet, tuo pačiu, ir dvelkė pakylėtumu. Vakarą vainikavo Kauno Kazio Binkio teatro jaunieji aktoriai: Aistė, Lukas, Edvinas ir Laurynas. Jie vakaro metu suvaidino K. Binkio kūrinio „Atžalynas" ištrauką.

renginys_kartu_portretai_015 renginys_kartu_portretai_011 renginys_kartu_portretai_020

Prie atvykusių svečių prisijungė ir Vytauto Didžiojo Univeristeto socialinių mokslų fakulteto edukologijos katedro profesorė Vaiva Zuzevičiūtė. Ji renginio metu senjorams tarė nuoširdžius pasveikinimo žodžius, kurie įkvėpė ryžto ir skleidė gerą nuotaiką.

Garbaus amžiaus senoliai nė kiek nenusileido jauniesiems menininkams. Devyniasdešimtmetė Marija padeklamavo A. Baranausko „Anykščių šilelio" ištrauką, išmoktą dar A. Smetonos laikais. Kaip pati teigė, dar ir pašoktų, jei tik galėtų – tik ne tas amžius jau.

Senoliai eksponavo savo nertus ir megztus rankdarbius bei mezginius, grojo akordeonu. Savo kūrybos nertus ir megztus rankdarbius, mezginius eksponavo Stefanija Dručiūnienė ir Janina Maldžiūnienė.

renginys_kartu_portretai_012 renginys_kartu_portretai_007 renginys_kartu_portretai_001

Petras Brika pagrojo akordeonu, kurį neseniai gavo dovanų iš nepažįstamos moters. Poetė Birutė Lenčiauskienė labai jausmingai padeklamavo savo eiles, pritardamas akordeonu talkino jos mylimasis Petras Brika. Išties, nepaprastas duetas! Poezija ir pasisakymai tą jaukų vakarą suartino ne vieno dalyvio ir žiūrovo širdis.

renginys_kartu_portretai_017

Plačiau apie įvykusį renginį skaitykite:

http://www.menufakultetas.vdu.lt/studentu-tekstai/devyniasdesimtmete-sokanti-salsa

http://www.vdu.lt/lt/naujienos/vdu-menotyrininkai-surenge-projekta-kartu-portretai

http://sociumas.delfi.lt/savanoriauk/internautai-seneliui-grazino-dziaugsma-groti-akordeonu.d?id=60039773#ixzz2CwSQw2wf

 

Kovo 8- tosios dienos renginys

VŠĮ "Senelių rojus" namuose moters dienos proga vyko renginys, kuriame dalyvavo ir muzikinius kūrinius atliko Viktorija ir Elizabet Matz, Povilas Gudelevičius, Dominykas Pokvytis ir Kauno senamiesčio progimnazijos III A klasės moksleiviai. Reiškiame didelę padėką Sonatai Matz, Kauno senamiesčio progimnazijos mokytojai Irenai Lukošienei, P.Gudelevičiaus ir D.Pokvyčio tėveliamas, už parodytą iniciatyvą ir surengtą pasirodymą kovo 8-osios dienos proga VŠĮ "Senelių rojus" namams ir jų gyventojams.


Kovo 8 003 Kovo 8 004 Kovo 8 009
Kovo 8 014 Kovo 8 019 Kovo 8 022
Kovo 8 025 Kovo 8 027 Kovo 8 031
 

Pirmieji Marijos metukai Seneliu Rojuje

Vasario mėnesį "Senelių rojus" namuose šventėmė ir paminėjome pirmuosius Marijos metukus, praleistus šiuose jos naujuose namuose. Marija Maslauskienė yra viena iš pirmųjų mūsų gyventojų, kuri skleidžia šilumą ir gerą nuotaiką kiekvieną dieną.


Marijos metukai Rojuje 008 Marijos metukai Rojuje 025 Marijos metukai Rojuje 030
 

Kalėdinis koncertas

2011 m. gruodžio 23 d. Rojaus senelių namuose vyko šventinis koncertas, kuriame dalyvavo Kauno kriščioniškasis gerosios naujienos choras. Reiškiame didelią padėką  visų gyventojų vardu choro vadovui Nerijui Šatinskui už surengtą nuostabų Kalėdinį koncertą, kuriame netrūko skambios, gražios, melodingos muzikos ir puikių daininikų.

Kaledinis koncertas 010 Kaledinis koncertas 020 Kaledinis koncertas 029 Kaledinis koncertas 032 Kaledinis koncertas 034 Kaledinis koncertas 041
 

Šv. Mišios

2011 m. birželio 19 d., "Rojaus senelių namuose"  17. 00 val buvo organizuojamos pamaldos - Šv.Mišios.

Šiose apeigose dalyvavo Rojaus senelių namų gyventojai, jų artimieji. Pamaldas vedė Babtų Švento apaštalo Petro ir Povilo parapijos klebonas Kunigas Gintas Rumševičius. Norėtume padėkoti kunigui Gintui Rumševičiui už pravestas pamaldas Rojaus senelių namuose visų gyventojų, jų artimųjų ir  Rojaus administracijos vardu. Reiškiame didelią padėką ir pagarbą Babtų klebonui - kung. Gintui Rumševičiui.

misios 103 misios 104 misios 106 misios 115 misios 120